Vilniaus Žvėryno gimnazija

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m. I KETV.

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. I ketv.

 
 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

 

Budėtojas-sargas

568

5

673

 

IT specialistas

*

1

*

 

Kiemsargis

634

3

682

 

Laborantas

*

1

*

 

Pastatų priežiūros specialistas

728

4

803

 

Raštinės vadovas

*

1

*

 

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

1

*

 

Valytojas

779

8

801

 

Direktorius

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1378

5

1222

 

Bibliotekininkas

1396

2

1451

 

Meninio ugdymo pedagogas

*

1

*

 

Mokytojas

1444

70

1641

 

Mokytojo padėjėjas

 

2

317

 

Psichologas

*

1

*

 

Socialinis pedagogas

1595

2

1583

 

Specialusis pedagogas

*