2019–2020 m. m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Priėmimo į steam klasę tvarka