Užlipkite ant kalno,
Kur srūva jauki žydėjimo šviesa,
Kur dobilų baltumas ir saldumas
Ramybę neša delnuose…
Nuplaukite skubėjimo kartumą,
Sutikite pasaulį savyje.
Ir eikit per dienas iškėlę galvas,
Dalydamiesi jaukia žydėjimo šviesa.

paskskamb2022