Vilniaus Žvėryno gimnazija

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS  2017 m.  ir 2018  m.  I ketvirtis

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

2017 m. (metinis)

2018 m. I ketvirtis

Direktorius

1

1

1839

1867

Direktoriaus pavad. ugdymui

3

4

1406

1421

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

662

861

Bibliotekos vedėja

1

1

727

738

Bibliotekininkė

2

2

664

674

Socialinis pedagogas

3

2

803

816

Mokytojo padėjėjas

3,25

1

-

421

Psichologas

3

1

924

951

Meno vadovas

1

 

833

845

I T specialistas

1,5

1

417

452

Techninių (IT) mok. priemonių specialistas

1

2

417

445

Mokytojas

 

88

970

984

Raštinės vadovas

1

1

517

564

Sekretorius

2

1

393

420

Apsaugos darbuotojai (budėtojas)

1,5

2

380

400

Pastatų prižiūrėtojas

3,5

3

397

420

Kiemsargiai

2,5

2

380

400

Valytojos

6

7

380

400

Budėtojas-sargas

4,5

6

491

511

Rūbininkas

1,5

3

380

400

Laborantas

1

3

412

438

 DARBO UŽMOKESTIS  2016 ir 2017  m.  

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

2016 m. (EUR)

2017 m

Direktorius

1

1

1765

1839

Direktoriaus pavad. ugdymui

2,6

4

1412

1406

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

568

662

Bibliotekos vedėja

1

1

726

727

Bibliotekininkė

1

2

664

664

Socialinis pedagogas

2

2

785

803

Psichologas

1,25

1

919

924

Meno vadovas

0,25

1

831

833

I T specialistas

1,25

1

405

417

Duomenų bazės el.dienyno valdymo specialistas

0,5

1

405

417

Mokytojas

 

88

965

970

Raštinės vedėja

1

1

462

517

Sekretorė operatorė

0,5

1

365

393

Apsaugos darbuotojai (budėtojas)

1,5

2

365

380

Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojai

3

3

365

397

Kiemsargiai

2

2

365

380

Valytojos

8

8

365

380

Sargai

3

4

473

491

Rūbininkė

1,5

3

365

380

Laborantas

1

3

365

412