Vilniaus Žvėryno gimnazija

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m. III KETV.

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. III ketv.

 
 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

* 1 *  

Budėtojas-sargas

568

8

638

 

IT specialistas

*

1

*

 

Kiemsargis

634

2

734

 

Laborantas

*

1

*

 

Pastatų priežiūros specialistas

728

3

796

 

Raštinės vadovas

*

1

*

 

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

1

*

 

Valytojas

779

7

817

 

Direktorius

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1378

5

1352

 

Bibliotekininkas

1396

2

1460

 

Meno vadovas

*

1

*

 

Mokytojas

1602

73

1658

 

Mokytojo padėjėjas

 

2

333

 

Psichologas

*

1

*

 

Socialinis pedagogas

1595

2

1775

 

Specialusis pedagogas

*

 2  325  

Vilniaus Žvėryno gimnazija

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m. I KETV.

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. I ketv.

 
 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

 

Budėtojas-sargas

568

5

673

 

IT specialistas

*

1

*

 

Kiemsargis

634

3

682

 

Laborantas

*

1

*

 

Pastatų priežiūros specialistas

728

4

803

 

Raštinės vadovas

*

1

*

 

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

1

*

 

Valytojas

779

8

801

 

Direktorius

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1378

5

1222

 

Bibliotekininkas

1396

2

1451

 

Meninio ugdymo pedagogas

*

1

*

 

Mokytojas

1444

70

1641

 

Mokytojo padėjėjas

 

2

317

 

Psichologas

*

1

*

 

Socialinis pedagogas

1595

2

1583

 

Specialusis pedagogas

*