2019-2020  mokslo  metų tėvų komitetas

Eil.  Nr.

Klasė

Tėvo  vardas,  pavardė

1.

5a

Tomas Jonikaitis

 2.

5b

Rita Banuškevičiūtė,

 3.

5c

Tadas Račkauskas

 4.

5d

Egidija Surdokienė,

 5.

6a

Asta Kraujalienė

 6.

6b

Žybartas Patašius, 

 7.

6c

Kristina Marcelienė

 8.

6d

Aurimas Nogis

 9.

7a

Jūratė Rudienė

 10.

7b

Diana Andrulienė.

 11.

7c

Edita Šapokienė,

 12.

8a

Evaldas Jurevičius

 13.

8b

Daiva Juršėnienė,

 14.

8c

Egidijus Vosylis,

 15.

8d

Diana Kalinauskienė

 16.

8e

Asta Šidlauskaitė-Verbickienė

 17.

1aG

Erika Klėgerė

 18.

1bG

Edita Benetienė

 19.

IcG

Eglė Leščinskaitė  

 20.

1dG

Rolandas Šustikas,

 21.

IeG

Inga Krasuckienė

 22.

1IaG

 Milda Jankauskaitė

 23.

2bG

Kotryna Jakavičiūtė

 24.

2cG

Tomas Karpuška

 25.

2dG

Darius Rasimas

 26.

2eG

Povilas Leonavičius

 27.

3aG

Renata Kanevičienė 

 28.

3bG

Daiva Pipirienė, 

 29.

3cG

Arūnas Staškus

 30.

3dG

Romas Vepštas

 31.

3eG

Edmundas Ežerskis

 32.

4aG

Jovita Jucienė

 33.

4bG

Jankūnienė Audronė

 34.

4cG

Aušra Požėlienė.

 35.

4dG

Eglė Židonienė

 36.

4eG

Eglė Dombrovskienė