2021/2022 m.m.

Renginys/data Lygmuo/organizatorius Mokinio vardas,pavardė Klasė Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagogas
Jaunųjų talentų tarptautinis konkursas Londonas Tarptautinis Vilius Sungaila
Anna Krasuckytė
IIe
IIIe
II vieta V.Vaitkienė
Plakatų konkursas „Merginos moksle“ Respublikinis Ugnė Petkelytė IIIe I vieta J.Kančiauskienė
Informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ Respublikinis Joris Jokūbauskas
Marta Lipnickaitė
Vilius Sungaila
Jaunius Treigys
Adomas Malinauskas
Kajus Merkeliūnas
6c
6a
IIe
IVb
IVb
IVb
I vieta
I vieta
II vieta
III vieta
X vieta
X vieta
J.Rafalovič
J.Ruigys
J.Navienė
Astronomijos viktorina „Po žvaigždėtu dangum“ Respublikinis Ignas Petrauskas IIIe I vieta O.Kavaliauskas
Ekonomikos konkursas „Bosas ne basas“ Respublikinis Saulius Karvelis
Ugnė Klybė
Petras Maciulevičius
Jokūbas Pribušauskas
IIe I vieta V.Matuliauskaitė
Informatikos konkursas „Olympis 2021“ Respublikinis Nojus Baranauskas
Amelija Marcinonytė
Alminas Andrulis
Viltė Surdokaitė
5b
6b
7d
7d
I vieta
II vieta
II vieta
II vieta
J.Rafalovič
J.Ruigys
J.Navienė
Iliustracijų ir vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“ Respublikinis Sigutė Butrimaitė
Dominykas Zelenin
Augustas Puteikis
Augustinas Šareika
Sofija Osipovich
8d
6d
Ic
Ic
8c
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
V.Gurklienė
Anglų kalbos konkursas Respublikinis Jonas leonas Radzevičius IIc II vieta G.Šimanskienė
Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada Respublikinis Domas Lukoševičius IVc II vieta V.Matuliauskaitė
Matematikos konkursas „Olympis 2021“ Respublikinis Ugnė Petrulytė
Liepa Sungailaitė
Ailanas Andrulis
Nojus Baranauskas
Alminas Andrulis
Viltė Surdokaitė
Aivija Andrulytė
Gabija Oganauskaitė
Emily Petali
Agnė Bagočiūnaitė
Anelė Ganusauskaitė
Amelija Marcinonytė
5c
5c
5d
5b
7d
7d
Id
5c
5c
5d
6b
6b
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
II vieta
II vieta
III vieta
III vieta
III vieta
S.Butrimienė
Matematikos konkursas „Olympis 2022“ Respublikinis

Ąžuolas Budrevičius
Agota Nogė
Emilija Pacevičiūtė
Milda Zablockytė
Maja Agejevaitė
Morta Mikailaitė
Aistė Dautaraitė
Ugnė Grinevičiūtė
Raminta Baukytė

5b
8d
8d
8a
8d
8d
8d
8d
5b
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
II vieta
II vieta
III vieta
M.Narkevičienė
Anglų kalbos konkursas „Olympis“ Respublikinis Marta Lipnickaitė 6a I vieta G.Šimanskienė
Lietuvos mokinių knygos ženklo konkursas „Vincui Krėvei – 140“ Respublikinis Karina Napadiuk IIIa Konkurso laureatė J.Kokštaitė
„Kalbų kengūra 2022“ Respublikinis /VKIF Kaja Kveselytė
Aleksandra Steponavičiūtė
Aivija Andrulytė
Diana Pažusinskaitė
Martynas Toločka
Greta Kožanovskytė
Monika Meilutė
7b
8a
Id
Ib
7b
8b
8b
Auksinis diplomas
Auksinis diplomas
Auksinis diplomas
Auksinis diplomas
Oranžinis diplomas
Oranžinis diplomas
Oranžinis diplomas
I.Vološina
V.Gurklienė
„Kalbų kengūra 2021“ Respublikinis /VKIF Evelina Purvelytė Ib Lyderio turo nugalėtoja I.Vološina
Mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ Respublikinis /LGGRTC Meda Sucilė IIc III vieta O.Jonykienė
Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2022“ Respublikinis Amanda Juteikaitė 5a III vieta M.Narkevičienė
Rusų(užsienio)  kalbos 10-11 klasių olimpiada Respublikinis Darja Sofija Albu
Kamilė Medekšaitė
IIId
IIIe
II vieta
III vieta
I.Vološina
V.Gurklienė
Knygos pristatymo konkursas Respublikinis/ ŠPVB Julija Knašytė
Amelija Marcinonytė
6b
6b
Publikos simpatijų prizas A.Paradauskienė
Anglų kalbos konkursas „What do you know about Klaipėda?“ Respublikinis Šeštokų komanda 6 kl. 7 vieta I.Mickonienė
G.Šimanskienė
I.Gimbutienė
Č.Kudabos geografijos konkursas Respublikinis Martynas Toločka 7b 7 vieta I.Mikulienė
Anglų kalbos konkursas Vilniaus miesto Jonas Leonas Radzevičius IIc I vieta G.Šimanskienė
Informatikos olimpiada Vilniaus miesto Adomas Malinauskas
Salvijus Karnišovas
IVb
Ib
I vieta
III vieta
J.Ruigys
J.Navienė
XV Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada Vilniaus miesto /LBMA Tomas Graužinis 7c I vieta I.Balsevičienė
Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-jųjų klasių mokinių fizikos olimpiada Vilniaus miesto Emilija Pacevičiūtė
Agota Nogė
8d
8d
II vieta
Pagyrimo raštas
O.Kavaliauskas
Vilniaus miesto dailės mokytojų ir jų mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas
„Vilnius miniatiūrose“
Vilniaus miesto

Vaiva Dunaitytė
Ugnė Petkelytė

IIa
IIIe
Parodos laureatė
Parodos laureatė
J.Kokštaitė
STE(A)M viktorina „STE(A)M kelias į ateitį“ Vilniaus miesto

Aivija Andrulytė
Dominykas Mackevičius
Emilis Urbonas
Benjaminas Vardidze
Žygimantas Viskanta

Id II vieta O.Kavaliauskas
Matematikos olimpiada Vilniaus miesto  Nojus Baranauskas
Milda Zablockytė
Emilija Pacevičiūtė
5b
8a
8d
III vieta
Padėka
Padėka
M.Narkevičienė
Anglų kalbos olimpiada Vilniaus miesto Augustas Mesonis III d III vieta I.Miliukaitė
Vilniaus rusų(užsienio)  kalbos olimpiada Vilniaus miesto Evelina Purvelytė
Diana Pažusinskaitė
Kamilė Medekšaitė
Sofija Albu
Ib
Ib
IIIe
IIId
II vieta
III vieta
III vieta
III vieta
V.Gurklienė
I.Vološina
Vilniaus miesto meninio skaitymo konkursas Vilniaus miesto Rokas Mizeikis 6b III vieta A.Paradauskienė
VII-oji Vilniaus miesto istorijos olimpiada „Vilnius sovietmečiu(1944-1988)“ Vilniaus miesto /LIMA Saulė Svidenytė IIIe Pagyrimo raštas A.Sabaliauskienė
Orientacinės varžybos Vilniaus miesto /VA Greta Agnetė Žukauskaitė
Haroldas Budraitis
Eda Ivanovaitė
Domas Sadauskas
Vainius Stasiulis

Id
Id
IIb
Ia
Ia

I vieta N.Maciulevičienė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2022“ Mokyklos Nojus Baranauskas 5b I vieta M.Narkevičienė