Pašalinių asmenų ir tėvų lankymosi tvarka Žvėryno gimnazijoje. Plačiau

Įėjimo į Žvėryno gimnaziją tvarka. Plačiau

Etikos kodeksas. Plačiau

Darbo vidaus tvarkos taisyklės. Plačiau

Dėl prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonių tvirtinimo. Plačiau.

Dėl prevencinių priemonių prieš smurtą, bauginimą, grasinimą darbe įgyvendinimo tvarkos tvirtinimo. Plačiau.

Dėl profesinės rizikos veiksnių vertinimo metodikos tvirtinimo. Plačiau.

Dėl vadovo krepšelio paskirstymo naudojimo kriterijų tvirtinimo. Plačiau.

Mokinių pamokų lankomumo tvarkos aprašas. Plačiau

Socialinės pilietinės veiklos aprašas. Plačiau.

Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbuotojų veiksmai, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas. Plačiau