logo projektai

2020 – 2021 M.M. VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOJE

VYKDOMI  PROJEKTAI

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

ES PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“projekto koordinatorės (mokykloje)  -  direktorė D.Žiurienė, pavaduotoja ugdymui J.Kančiauskienė

„ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ FABLAB3 STEIGIMAS VILNIAUS MOKYKLOSE“  - projekto (mokykloje) koordinatoriai, organizatoriai, vykdytojaidirektorė D.Žiurienė, pavaduotoja ugdymui J.Kančiauskienė, mokytojai  V.Augustinavičius, J.Ruigys.

PEER-TEACHING OUR LANGUAGES VIA CULTURE” (BENDRAAMŽIŲ MOKYMAS GIMTOSIOS KALBOS PER KULTŪRĄ) PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ NR. 2020-1-EL01-KA229-079084. Koordinatorius (mokykloje): A. Kruopienė. Projektą, mokykloje, vykdantys mokytojai: D. Žiurienė,  I. Miliukaitė, V. Činčienė, J. Kokštaitė, O. Jonykienė. Projekto dalyviai I-II klasių mokiniai.

GENERATION OF SUSTAINABILITY“ (TVARUMO KARTA) PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ NR. 2020-1-IT02-KA229-079446. Koordinatorius (mokykloje): A. Kruopienė. Projektą, mokykloje, vykdantys mokytojai: D. Žiurienė, I. Miliukaitė, J. Ruigys, I. Cicėnaitė, J. Kančiauskienė.

ŠALYJE VYKDOMI PROJEKTAI

 ATVIROS KULTŪRINIAM PAVELDUI ASMENYBĖS UGDYMAS“ -   projekto koordinatorės, mokykloje, gimnazijos direktorė D.Žiurienė, mokytoja I.Vološina. Projektą vykdo  mokytojai: J.Kokštaitė, V.Gurklienė, J.Ruigys, J.Malinauskas, G. Huseynova. Dalyviai – šalies mokyklų mokytojai ir mokiniai.

REGIONINIAI PROJEKTAI

„MOKINIŲ MITYBOS YPATUMAI“ – projekto organizatorius Vilniaus kolegija, projekto koordinatoriai (mokykloje) – N.Atstopaitė, L.Vičkačkienė. Dalyviai – I-II klasių gimnazijos moksleiviai

VILNIAUS MIESTE VYKDOMI PROJEKTAI

 „VILNIUS MINIATIŪROSE“  – projekto koordinatorė J.Kokštaitė. Dalyviai - Vilniaus miesto mokytojai ir mokiniai.

MOKYKLOJE VYKDOMI PROJEKTAI

INNOVATION“  - projekto koordinatorė ir vykdytoja - mokytoja N.Maciulevičienė. Dalyviai I-IV  kl. mokiniai.

 „GAMTOS MOKSLŲ METODOLOGIJA“( tiriamieji metiniai darbai) - projekto koordinatorė – pavaduotoja ugdymui J.Kančiauskienė. Projektą vykdo mokytojai N.Atstopaitė, V.Kančiauskas, D.Nakutavičienė, O.Kavaliauskas, I.Balsevičienė, L.Vičkačkienė.  Dalyviai   I  kl. mokiniai.

„MOKOMOSIOS MOKINIŲ BENDROVĖS KŪRIMAS“ – projekto koordinatorius mokytoja V.Matuliauskaitė. Dalyviai II- IV klasių mokiniai

„ŠIMTO ŽINGSNIŲ VALSTYBINGUMO KELIAS“ – projekto koordinatoriai mokytojos J.Guobienė, L.Martinaitienė. Dalyviai  I- III klasių moksleiviai

„EUCHARISTIJA – DIEVO MEILĖS ŠALTINIS“ - projekto koordinatorė – mokytoja  N.Maciulevičienė. Dalyviai -  5 - 8 kl. mokiniai.