logo projektai

2021 – 2022 M.M. VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOJE

VYKDOMI  PROJEKTAI

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Projekto pavadinimas

Projekto organizatorius

Projekto koordinatorius mokykloje

Dalyviai

(klases)

Peer-teaching our languages via culture” (Bendraamžių mokymas gimtosios kalbos per kultūrą)

Pagal Erasmus+ programą nr. 2020-1-el01-ka229-079084.

A.Kruopienė

I-II klasių mokiniai, mokytojai:

D. Žiurienė, 

I. Miliukaitė,

V. Činčienė,

J. Kokštaitė,

O. Jonykienė.

Generation of sustainability (Tvarumo karta)

Pagal Erasmus+ programą nr. 2020-1-it02-ka229-079446

A.Krupienė

I-II klasių mokiniai, mokytojai:

 D. Žiurienė,

I. Miliukaitė,

J. Ruigys,

I. Cicėnaitė,

J.Kančiauskienė.

ŠALYJE IR MIESTE VYKDOMI PROJEKTAI

„Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per  rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“

Vilniaus Žvėryno gimnazija

I.Vološina

D. Žiurienė

6-IV kl.

Mokytojai:

J. Kokštaitė

J. Malinauskas

J. Ruigys

V. Gurklienė

„Vilnius miniatiūrose”

Vilniaus Žvėryno gimnazija, Vilniaus miesto dailės mokytojų metodinis būrelis

J. Kokštaitė

7-12 kl. Vilniaus miesto mokyklų 

mokiniai, mokytojai:

V. Juškevičienė,

S. Ramonienė, Vilniaus miesto dailės mokytojai

„Europos klimato iniciatyva: kartu už darnią mokyklą“

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

N.Atstopaitė

L.Vičkačkienė

8 -9, I-IV kl. Mokytojai

MOKYKLOJE VYKDOMI PROJEKTAI

Projekto pavadinimas

Projekto organizatorius / koordinatorius  

Dalyviai  ( klasės)

STEAM mokslų metodologija

J.Kančiauskienė

I STEAM  klasės mokiniai, mokytojai,

V.Kančiauskas,

O.Kavaliauskas,

L.Vičkačkienė,

J.Ruigys,

Ž.Jankauskienė

„Pažink Žvėryną“

 J. Guobienė,

 O. Jonykienė

8, I-III klasių mokiniai,

mokytojai:

I.Mikulienė,

A.Rutkauskienė,

V.Šilingienė

„Lietuvoje – visas pasaulis“

J. Guobienė,

L. Martinaitienė

I klasių mokiniai,

Mokytojos:

 J.Guobienė,

 L.Martinaitienė

„Komiksų panaudojimas istorijos pamokose mokinių motyvacijai ir kūrybiškumui skatinti“

A. Sabaliauskienė

5,7,II klasės

Mokytojos: 

V. Kraujalienė

O. Jonykienė

J. Guobienė

„Eucharistija – gyvybės šaltinis“

A.Maciulevičienė

5 -8 kl., I-IV klasių mokiniai

Mokytojos:

J.Patamsienė,

A.Uždavinytė

„Inovation“

A.Maciulevičienė

5 -8 kl., I-IV klasių mokiniai