• Gamtos mokslų  ( chemija, biologija, fizika);
  • Kūno kultūros;
  • Lietuvių kalbos ir literatūros;
  • Menų ir technologijų ( dailė, muzika, šokiai, technologijos);
  • Socialinių ir dorinio ugdymo  ( istorija, geografija, etika, tikyba, ekonomika) ;
  • Tiksliųjų  mokslų  (matematika, informacinės technologijos);
  • Užsienio kalbų;