Veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Veiklos kokybės įsivertinimo metodikos 1 priedas

2018-2019 m.m. Žvėryno gimnazijos mokinių apklausos rezultatain I

2018-2019 m.m. Žvėryno gimnazijos mokytojų apklausos rezultatai II