Veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Veiklos kokybės įsivertinimo metodikos 1 priedas

Vilniaus Žvėryno gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2020/2021.

2018-2019 m.m. Žvėryno gimnazijos mokinių apklausos rezultatain I

2018-2019 m.m. Žvėryno gimnazijos mokytojų apklausos rezultatai II