• Dėl ugdymo baigiamųjų klasių mokiniams. Plačiau
  • Dėl vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų. Plačiau

  • Valstybiniai brandos egzaminai 2020/2021 Plačiau

  • Vilniaus Žvėryno gimnazijos nuotolinio mokymo(-si) tvarkos aprašas. Plačiau

  • Priėmimo į Vilniaus Žvėryno gimnazija tvarka. Plačiau