• Pašalinių asmenų ir tėvų lankymosi tvarka Žvėryno gimnazijoje. Plačiau
  • Įėjimo į Žvėryno gimnaziją tvarka. Plačiau
  • Ugdymo organizavimas ir atostogos. Plačiau.
  • Vilniaus Žvėryno gimnazijos nuotolinio mokymo(-si) tvarkos aprašas. Plačiau
  • Informacija eksternams 2023/2024. Plačiau   Priedas (prašymo forma)
  • Brandos egzaminų centrai eksternams 2024. Plačiau
  • Tarpinių patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų 2023/2024 m.m. tvarkaraščiai. Plačiau
  • Priėmimo į Vilniaus Žvėryno gimnazija tvarka. Plačiau
  • Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos. Plačiau
  • Dėl socialinės paramos mokiniams 2023-2024 m.m. Plačiau