Mokykloje dirba:

9 - ekspertai;
36 - metodininkai;
29 - vyr.mokytojų;
3 - ne specialistai;

Mokytojų kambarys Tel. 8-5-2751039

Mokytojai:

Etika - Jolanta Patamsienė, buvusi mokyklos mokinė
Etika - Laura Martinaitienė
Tikyba - Natalija Maciulevičienė
Tikyba - Nijolė Gornatkevičė
Lietuvių k. - Asta Paradauskienė
Lietuvių k. - Aušra Sinkevičienė
Lietuvių k. - Dalia Poškevičiūtė
Lietuvių k. - Laima Kalvelienė
Lietuvių k. - Sigita Milisevičiūtė, gimnazijos tarybos pirmininkė
Lietuvių k. - Vaida Činčienė
Lietuvių k. - Renata Zarauskienė
Lietuvių k. - Auksė Ramoškienė
Lietuvių k. - Anželika Kučinskienė
Anglų k. - Aušra Gontienė
Anglų k. - Inga Banytė
Anglų k. – Imantė Gimbutienė
Anglų k. - Irma Mickonienė
Anglų k. – Aušra Kruopienė
Anglų k. - Birutė Januškienė, buvusi mokyklos mokinė
Anglų k. - Elžbieta Kavalnienė
Anglų k. - Eglė Kvaraciejienė
Anglų k. - Gitana Šimanskienė
Anglų k. - Inga Miliukaitė
Anglų k. - Ingrida Valavičiūtė, buvusi mokyklos mokinė
Prancūzų k. - Natalija Mazgo
Vokiečių k. - Aldona Bieliauskienė
Vokiečių k. - Zita Kanapienė
Rusų k. - Irena Vološina
Rusų k. - Vida Gurklienė
Rusų k. - Gulnar Huseynova
Istorija - Aušra Sabaliauskienė
Istorija - Jurgita Guobienė
Istorija - Odeta Jonykienė, gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė
Istorija – Vida Kraujalienė
Geografija - Karina Butkutė
Geografija - Inga Mikulienė
Matematika - Daiva Žiurienė
Matematika - Rūta Osipavičiūtė
Matematika - Anželika Vertelkienė
Matematika - Jurgita Navienė
Matematika - Ramunė Veikutytė
Matematika - Rimantė Bukauskienė, buvusi mokyklos mokinė
Matematika - Sigita Butrimienė
Matematika - Živilė Jankauskienė
Matematika - Vitalija Sakalauskienė
Informacinės technologijos - Jaroslav Rafalovič
Informacinės technologijos - Jurgita Navienė
Informacinės technologijos - Jonas Ruigys
Ekonomika - Vilma Matuliauskaitė
Psichologija - Ieva Cicėnaitė Darbo valandos
Biologija - Jolita Kančiauskienė - mokytojų atestacinės komisijos pirmininkė
Biologija - Vidmantas Kančiauskas
Biologija - Irma Balsevičienė
Biologija - Rima Tarasevičienė
Fizika - Daiva Nakutavičienė
Fizika - Ovidijus Kavaliauskas
Chemija - Nomeda Atstopaitė - (VGK) pirmininkė
Chemija - Lina Vičkačkienė
Muzika - Dalia Blinstrubienė (EGO klubo vadovė), buvusi mokyklos mokinė
Braižyba - Salvinija Ramonienė
Dailė, grafinis dizainas - Jūratė Kokštaitė
Dailė, technologijos- Valdereza Juškevičienė
Technologijos - Daiva Gusevienė, buvusi mokyklos mokinė
Technologijos – Laura Martinaitienė
Technologijos – Lina Vičkačkienė
Technologijos - Rolandas Tarasevičius
Technologijos - Vidas Augustinavičius
Kūno k. - Arūnas Bundonis
Kūno k. - Audronė Rutkauskienė
Kūno k. - Giedrius Gaina
Kūno k. - Vilija Šilingienė
Kūno k. – Vika Daškevičiūtė
Šokiai - Jonas Malinauskas

Klasių vadovai

5a   Asta Paradauskienė
5b   Sigita Butrimienė
5c   Imantė Gimbutienė
5d   Anželika Kučinskienė
5e   Vida Kraujalienė
6a   Vika Daškevičiūtė
6b   Irma Balsevičienė
6c   Aušra Gontienė
6d   Dalia Poškevičiūtė
7a   Lina Vičkačkienė
7b   Vidas Augustinavičius
7c   Aušra Sinkevičienė
7d   Vida Gurklienė
8a   Auksė Ramoškienė
8b   Birutė Januškienė
8c   Jonas Malinauskas
Ia   Živilė Jankauskienė
Ib   Gitana Šimanskienė
Ic   Jolita Raziulienė
Id   Renata Zarauskienė
Ie   Vidmantas Kančiauskas
IIa   Jolanta Patamsienė
IIb   Jurgita Navienė
IIc   Natalija Mazgo
IId   Ingrida Valavičiūtė
IIe   Anželika Vertelkienė
IIIa   Eglė Kvaraciejienė
IIIb   Vaida Činčienė
IIIc   Laura Martinaitienė
IIId   Aldona Bieliauskienė
IIIe   Natalija Maciulevičienė
IVa   Jurgita Guobienė
IVb   Karina Butkutė
IVc   Ovidijus Kavaliauskas
IVd   Aušra Sabaliauskienė
IVe   Inga Miliukaitė

Raštinės vedėja - Daiva Gainienė
Biblioteka

Telekomo projekte:
"Geriausi abiturientai (per egzaminus įvertinti 2 - iem šimtukais) renka geriausius mokytojus".

Nominuoti šie mūsų gimnazijos mokytojai:

2002 - Rimantė Bukauskienė (matematika), Elžbieta Kavalnienė (anglų k.), Algimantas Adomėnas (fizika);
2003 - Elžbieta Kavalnienė (anglų k.), Inga Miliukaitė (anglų k.);
2004 - Ovidijus Kavaliauskas (fizika);
2005 - Jurgita Guobienė (istorija);
2006 - A.Adomėnas (fizika)
2007 - TEO projektas baigėsi

Mokytojai mokymo priemonių ir vadovėlių autoriai:

Mokytojų komanda: Ž.Andriūnaitė, A.Bieliauskienė, D.Blinstrubienė, V.Činčienė, L.Dalgedienė, G.Gaina, J.Guobienė, I.Januškevičiūtė, I.Jasinskytė, V.Juškevičienė, Z.Kanapienė, V.Kančiauskas, O.Kavaliauskas, J.Kokštaitė, I.Valavičiūtė, L.Martinaitienė, I.Miliukaitė, D.Navickienė, A.Rutkauskienė, V.Šilingienė, O.Šmitaitė, R.Tarasevičius, J.Vaičiūnienė, R.Veikutytė, L.Vičkačkienė, N.Žuravliova - Vaikų ir Jaunimo olimpinio ugdymo gairės, 2005 m.

O.Kavaliauskas - Fizikos kontroliniai ir savarankiški darbai 7 - 8 kl., 2004 m.
O.Kavaliauskas ir kt. aut. - Fizikos užduotys 11 - 12 kl.,
Testai ir kompleksiniai uždaviniai besirengiantiems fizikos egzaminui, 2005 m.
"Fizikos mokymas bendrojo lavinimo mokykloje ir technikos bei technologijos universitetuose - dermė ir perimamumas", mokslinių straipsnių rinkinys

  • O.Kavaliauskas ir kt. aut. – „Fizikos diferencijuotos užduotys 9 klasei“
  • O.Kavaliauskas ir kt. aut. – „Fizikos diferencijuotos užduotys 10 klasei“ 2013 m.

A.Adomėnas - "Fizika. Mechanika" Teorija ir užduotys tiems, kas rengiasi fizikos egzaminui, 2007 m.
A.Adomėnas - "Fizika. Elektrodinamika" Teorija ir užduotys tiems kas rengiasi fizikos egzaminui, 2008 m.

J.Kančiauskienė, V.Kančiauskas - Organizmų gyvybinės funkcijos ir jų reguliavimas (dalomoji medžiaga), 1997 m.
J.Kančiauskienė, V.Kančiauskas - "Citologijos uždavinynas"
J.Kančiauskienė, V.Kančiauskas - "Citologijos konspektas"

A.Melaikienė dalyvavo istorijos vadovėlio "Gatvės teisė" praktinio taikymo eksperimente 2003 m.

S.Senulytė - Kavaliūnienė dalyvavo matematikos vadovėlių praktinio taikymo eksperimente 1995 - 2003 m.

O.Jonykienė - "Virtualios kelionės klasėje" konkursui parengė metodinę medžiagą apie IKT taikymą ugdymo procese, kuri pripažinta tinkama publikuoti internete http://metodika.emokykla.lt.

D.Karužas CD "Lotynų Amerikos šokių pamokos: Salsa, Džaivas, Ča Ča"

I.Mikulienė ir kiti autoriai - Geografijos vadovėlis 6 kl., 2008 m.,
"Mūsų daug - pasaulis vienas" (I - II d.)
I.Mikulienė ir kiti autoriai - Geografijos pratybų sąsiuvinis (I - II d.) 6 kl., 2008 m.
I.Mikulienė ir kiti autoriai - Mokytojo knyga (I - II d.) 6 kl., 2008 m.
I.Mikulienė ir kiti autoriai - Įdomiausios geografijos užduotys 6-12 kl., 2010 m.

Vidas Augustinavičius ir kiti autoriai - Konstrukcinės medžiagos ir elektronika. Tecnlogijų vadovėlis V-VI klasei.
Kaunas: Šviesa, 2008 m.
Technologijos. Mokytojo knyga V-VI klasei. Kaunas: Šviesa, 2008 m.

Rima Simonaitienė Pagalbinė anglų k. mokymo priemonė Anglų - lietuvių kalbų žodynėlis skirtas 5-6-7 kl.

  • "Access 1" 2008-10-01
  • "Access 2" 2008-10-01
  • "Access 3" 2009-09-17

Mokykloje vykusių konferencijų ir išleistų knygų medžiaga

Mokykloje vykusių konferencijų išleista medžiaga. Plačiau.