Mokinio uniforma — pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

 

Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas:

 • Mokyklinės uniformos privalomos visiems Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokiniams.
 • Mokyklinės uniformos pradedamos dėvėti nuo 2012-02-01.
 • Mokiniai gimnazijoje privalo dėvėti tvarkingą, gimnazijos patvirtintą uniformą.
 • Uniforma dėvima per visus mokslo metus gimnazijoje.
 • Klasės auklėtojas kontroliuoja, ar mokiniai mokykloje dėvi mokyklinę uniformą.
 • Šventinė uniforma privaloma per įskaitas, egzaminus, atstovaujant gimnazijai kitose įstaigose bei oficialiuose renginiuose.
 • Paskutinis mėnesio penktadienis — Švaros diena (Uniformos tą dieną neprivalomos).
 • Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti Švaros dieną, akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitu su mokytojais suderintu metu.
 • Sportinė apranga ir avalynė dėvima per kūno kultūros pamokas; technologijų pamokų metu, esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas arba ryšima prijuostė.
 • Rekomenduojame uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu.

Mokinių skatinimas:

 • Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina pagyrimu; padėkoja tėvams.
 • Klasei tvarkingai ir nuolat dėvint mokyklinę uniformą skiriama administracijos padėka, įvairūs prizai.
 • Esant galimybėms, organizuojama bendra klasės išvyka.

Mokinių drausminimas:

 • Pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos, reiškiama auklėtojo pastaba.
 • Tai kartojantis – rašytinis įspėjimas informuojant tėvus.
 • Už penkias uniformos nedėvėjimo dienas reiškiamas griežtas direktoriaus įspėjimas.
 • Už ilgesnį uniformos dėvėjimo taisyklių nesilaikymą mokinys svarstomas direkciniame posėdyje.
 • Tendencingai ir piktybiškai pažeidžiant uniformos dėvėjimo taisykles su mokiniu gali būti nepratęsiama mokymosi gimnazijoje sutartis.

Gimnazijos uniformos aprašymas 

Uniformų pavyzdžiai su įmonių pasiūlymais: