VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2022 – 2023 M.M.

KOVO MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2023-03-01

14.20

401 kab.

VGK nariai

Posėdis

N.Atstopaitė

2023-03-02

15.00

201 kab.

Darbo grupės dalyviai

Pasitarimas dėl protokolo rengimo pagal atnaujintas programas

J.Kančiauskienė

2023-03-03/ 04

9.00

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija

7d. mokinė

Lietuvos mokinių prancūzų kalbos konkurso “Je parle français et toi?” šalies etapas

N.Mazgo

2023 - 03-04

9.00

401 kab.

IV kl.

Bandomojo chemijos egzamino organizavimas ir vykdymas

N. Atstopaitė

L. Vičkačkienė

Nuo 2023-03-06 iki 2023-03-10

-

Kabinetai

5-8 kl.

Dailyraščio konkursas „Rašom gražiai”, skirtas Vilniaus jubiliejui

A. Ramoškienė,

J. Kokštaitė

2023-03-06-10

8.00

Sporto salė

5-6 kl.

Estafetės

V.Daškevičiūtė

G. Gaina

A.Rutkauskienė

V.Šilingienė

2023-03-07

8.55

201

1e, IIIe

Susitikimas su transplantacijos centro atstovais

J.Kančiauskienė

V.Kančiauskas

13.00

P1 kab.

5-8 kl.

7-jų Lietuvos 5 - 8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų - biologijos) olimpiados II etapas

R. Tarasevičienė

2023-03-08

14.00

-

8 kl. mokiniai

Žvėryno gimnazijos 8-tų klasių olimpiada.

I. Gimbutienė,

A. Gontienė

9.30

Vilnius NFTMC Saulėtekio al. 3;

II kl.

“Tarptautinė hadronų terapijos meistriškumo pamoka 2023”

O. Kavaliauskas

2023-03-09

9.00

-

IV kl.

Vilniaus m. bandomasis matematikos egzaminas

R. Veikutytė

IV kl. matematikos mokytojai

11.00

Aktų salė

7-III kl.

VGK renginys

Draugystės tiltas tarp Vilniaus Žvėryno gimnazijos ir ukrainiečių karo pabėgėlių, besimokančių Lietuvoje

N.Atstopaitė

A.Kučinskienė

L.Vičkačkienė

2023-03-10

11.00

Fojė

5-12 k.

Pilietinė akcija skirta Kovo – 11-ajai „Tik laisvi užaugam dideli”

J.Guobiene,

O.Jonykienė,

ASabaliauskienė

V.Kraujalienė

Mokinių senatas

2023-03-10

-

Žvėryno gimnazija

5-12 kl.

Respublikinis konkursas skirtas Kovo – 11-ajai „Lietuvos istorijos žinovas”

Istorijos mokytojai

2023-03-11/18

-

Atėnai, Graikija

Gimnazijos mokiniai

Susitikimas įgyvendinant „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės
partnerystės projektą Nr. 2020-1-IT02-KA229-079446_2 „Generation of Sustainability

A.Kruopienė,

J.Ruigys,

V.Činčienė

2023-03-13

9.00

-

II kl.

Elektroninis matematikos PUPP bandomasis testavimas

R. Veikutytė

Ž. Jankauskienė

9.00

Nuotolinis renginys

II-III kl.

Lietuvos moksleivių verslumo konkursas „Meka”

V. Matuliauskaitė

13.00

-

     6kl.

Žvėryno gimnazijos

6 -ų klasių anglų k. olimpiada

I.Banytė,

B.Januškienė

2023-03-14

9.00

-

IV kl.

Elektroninis matematikos mokymosi pasiekimų įsivertinimo testas

R. Veikutytė

IV kl. matematikos mokytojai

8.00

-

5-8, I-IV kl.

Mokytojai

Skaičiaus PI diena

Matematikos ir IT mokytojai

14.00

Vilniaus m. mokyklų sporto salė (vieta dar derinama)

Mūsų gimnazijos mergaičių krepšinio 3x3 komanda

Vilniaus m. mokinių žaidynės (3x3 krepšinis)

A.Rutkauskienė

2023-03-13-17

-

-

5-11G kl.

Patyčių prevencinė apklausa

N.Atstopaitė

J.Navienė

A.Kučinskienė

2023-03-15

9.00

-

IV kl.

Elektroninis matematikos mokymosi pasiekimų įsivertinimo testas

R. Veikutytė

IV kl. matematikos mokytojai

 

-

401 kab.

8-II kl.

Mokinių darbų paroda ,,Apsaugokim planetą”, skirta Žemės dienai.

N. Atstopaitė

L. Vičkačkienė

2023-03-16

8.00

-

5-8, I-IV kl.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”

R. Veikutytė,

matematikos mokytojai

15.00

201 kab.

Darbo grupės nariai

Darbo grupės pasitarimas dėl vertinimo tvarkos aprašo rengimo

J.Kančiauskienė

2023-03-18

9.00

Kabinetai

IV kl.

Bandomasis lietuvių k. egzaminas

Lituanistės

2023-03-20

8.00

I aukštas

8- 12 kl. mokiniai

Konkurso „ Taupyk“ darbų paroda skirta Žemės dienai

J.Kančiauskienė

V.Kančiauskas

2023-03-10

12.40

Gamtos mokslų centras

2d,1e

Ekskursija zoologijos muziejuje

J.Kančiauskienė

V.Kančiauskas

2023-03-20/24

-

113 kab.

5-6 kl.

Integruotas projektas „Pagarba bet kokiai gyvybei“. Žemės dienos minėjimas.

J. Patamsienė

2023-03-21

8.00

4 aukštas

Ie, IVd

Asociacijos Poezijos dienai paminėti

S. Milisevičiūtė

2023-03-23

9.00

Kabinetai

IV kl.

Lietuvių kalbos įskaita

Lituanistės

2023-03-24/25

9.00

Kauno Tarptautinė mokykla

II b mokinė

Šalies rusų kalbos olimpiada

I. Vološina

V. Gurklienė

2023-03-24

9.00

Kabinetai

IV kl.

Lietuvių kalbos įskaita

Lituanistės

2023-03-27

13.30

Vilniaus Universiteto teatro salė

I kl., III kl. mokiniai

America Drama group spektaklis anglų kalba “Animal Farm”

I. Banytė, E.Kvaraciejienė, A.Kruopienė

2023-03-28

8.00

-

5-8, I-IV

Edukacinė diena

Metodinė taryba

Klasių vadovai

Dalykų mokytojai

2023-03-28

13.00

Bus vykdoma nuotoliniu būdu.

Vilniaus mokyklų 8 kl. mokiniai

Vilniaus miesto mokyklų 8-okų anglų kalbos olimpiada.

I. Gimbutienė,

A. Gontienė

2023-03-29

13.00

M.K. Čiurlionio menų mokyklos   sporto salė

I gimnazijos klasės berniukų tinklinio komanda

Draugiškos tinklinio varžybos tarp Žvėryno gimnazijos ir M.K. Čiurlionio menų mokyklos berniukų tinklinio   komandų

V. Daškevičiūtė

2023-03-30

11.40

Aktų salė

5-IV kl.

VGK priemonė, skirta mėnesiui be patyčių. Filmuko ,,Nusišypsok” pristatymas

N.Atstopaitė

A.Kučinskienė

2023-03-31

14.00

Aktų salė

Ie ir IId

Tarpmokyklinė astronomijos viktorina “Žvaigždikas 2023”

O. Kavaliauskas