VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2022 – 2023 M.M.

GEGUŽĖS  MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2023-05-01/05

-

Vilnius, Lietuva

Gimnazijos mokiniai Erasmus+ projekto dalyviai

Susitikimas Lietuvoje, įgyvendinant Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą Nr. 2020-1-EL01-KA229-079084

A.Kruopienė, I.Miliukaitė, V.Činčienė, E.Kvaraciejienė, O.Jonykienė, J.Kokštaitė, V.Vaitkienė

2023-05-03

13.00

Istorijų namai

7 kl. mokiniai

Integruota pamoka – ekskursija ,,Gintaro kelias”

A.Kučinskienė, V.Kraujalienė

2023-05-04

12.55

104 kab.

7-ų kl. mokiniai

7-ų klasių anglų kalbos olimpiada

I.Gimbutienė, I.Mickonienė, G.Šimanskienė

13.00

Vilnius Žygimanto Augusto progimnazija

8-ų kl. mokiniai

8-ų klasių prancūzų kalbos Vilniaus miesto konkursas

N. Mazgo

15.00

Teams

Metodinės tarybos nariai

Metodinės tarybos posėdis

J.Kančiauskienė

J.Kokštaitė

2023-05-05

10:00 – 15:00

Vilnius TECH

III kl.

Lietuvos mokinių ekonomikos konkursas “Bosas ne basas”

V. Matuliauskaitė

10.00

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Klaipėda

IId kl.

Respublikinis konkursas “Jūrų keliais 2023”

O. Kavaliauskas

18.30

Teams

GT nariai

Išplėstinis posėdis

S. Milisevičiūtė

2023-05-06

9.00-12.00

Teams

IVkl.

Biologijos bandomasis egzaminas

J.Kančiauskienė

 2023-05-09   

13.40

Šv. Mikalojaus bažnyčia

I b kl.

Edukacinė išvyka į Šv. Mikalojaus bažnyčią.  "Disidentai, kankiniai, kovotojai už Lietuvos laisvę"

N. Maciulevičienė

2023-05-09

8.00

Nuotolinis renginys

9-12 kl.

Europos egzaminas

J.Guobienė

A.Sabaliauskienė

O.Jonykienė

 2023-05-09-17

13.00

-

5-7 kl.

Paroda: Kristaus Prisikėlimas, Sekminės

N. Maciulevičienė

2023-05-09

13.00

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

5-6 kl.

Tarpmokyklinės kvadrato varžybos

V. Daškevičiūtė

A. Rutkauskienė

2023-05-10

9.00-12.00

Gimnazijoje

II kl.

PUPP lietuvių k.( raštu)

J.Kančiauskienė

PUPP lietuvių kl.

(raštu) vykdymo komisija

2023-05-11

9.00 -15.30

Gimnazijoje

II kl.

PUPP lietuvių k.( raštu)

J.Kančiauskienė

PUPP lietuvių kl.

(raštu) vykdymo komisija

19.30

LVDT

7 kl.

Išvyka į spektaklį ,,Ledo vaikai”

A.Kučinskienė

A.Paradauskienė

2023-05-12

8.00-11.40

Aktų salė

6 kl.

Edukacija apie drugelius ir vabzdžius

J.Guobienė

V.Činčienė

Savaitė

Gimnazijos erdvės

6- III kl.

“La récré à la française”

N.Mazgo

2023-05-15 - 30

-

Nuotoliniu

II kl.

PUPP lietuvių kl. darbų vertinimas

Lietuvių kl. PUPP vertinimo komisija

Pirmininkas L.Kalvelienė, nariai

2023-05-15

9.00 -11.20

Vilniaus Žvėryno gimnazija

II kl.

PUPP matematika

J.Kančiauskienė

R. Veikutytė

PUPP vykdymo komisija

8.00-11.40

Aktų salė

5 kl.

Edukacija apie drugelius ir vabzdžius

J.Guobienė

V.Činčienė

9.00

303

IIa kl.

Projektinis darbas ,,Gamta lietuvių literatūroje”

A.Ramoškienė

J.Kokštaitė

2023-05-16

9.00 - 14.10

Vilniaus Žvėryno gimnazija

II kl.

PUPP matematika

J.Kančiauskienė

R.Veikutytė

PUPP vykdymo komisija

14.30

VU biblioteka

IIIa,e kl

Ekskursija po architektūrinį ansamblį

A.Paradauskienė

2023-05-17 -25

-

Nuotolinis

II kl.

PUPP matematikos  darbų vertinimas

Matematikos  PUPP vertinimo komisija

Pirmininkas  

Sigita Butrimienė, nariai

2023-05-17-23

8.00-14.30

Gimnazijos stadionas

5-8 kl., I-II kl.

Estafetinio bėgimo 4x60 m. varžybos

Fizinio ugdymo mokytojai

 2023-05-17

13.40

Aušros Vartai

I a kl.

Edukacinė išvyka į Aušros Vartus

N. Maciulevičienė

2023-05-18  

14.35

Dievo Gailestingumo

bažnyčia

II c kl.

Edukacinė išvyka Į Dievo Gailestingumo bažnyčią. ,,Jėzaus Gailestingojo istorija"

N. Maciulevičienė

2023-05-18

14.30

S. Daukanto gimnazija

I-IV kl.

Vilniaus m. gimnazijų žaidynės.

Mergaičių tinklinio varžybos

A. Rutkauskienė

 2023-05-19

13.40

Graikų katalikų Švč. Trejybės bažnyčia

II d. kl.

Edukacinė išvyka į Graikų katalikų Švč. Trejybės bažnyčią, malda už Ukrainą, susitikimas su istorijos mokslų dr. Aldona Vasiliauskiene

N. Maciulevičienė

2023-05-19

18.30

VMT

I be

Spektaklis ,,Marti”

S. Milisevičiūtė

2023-05-23

15.00

Putino muziejus

III bc

Edukacija

S. Milisevičiūtė

15.30

Teams/ hibridinis 303 kab.

Metodinės tarybos nariai

Metodinės tarybos posėdis

J.Kančiauskienė

J.Kokštaitė

2023-05-25

14.00

201

Komisijos nariai

Priėmimo į STEAM klases posėdis

J.Kančiauskienė

Komisijos nariai

2023-05-29

8.00

Aktų salė (arba kab.)

Ie

Projekto ,,Lietuvių tarmės ir etnografiniai regionai” pristatymas

K. Butkutė

S. Milisevičiūtė